Goronong
Capsicum: Chinense
Origin: Malaysia
SHU:  300,000
Category: 4 (Very Hot)
HPHQ Dossier - Goronong
Dossiers Coming Soon

-->